Hva er spear-phishing?

Hva er spear-phishing?

Hva er spear-phishing? Spear-phishing, også kjent som spydfisking, er en målrettet form for nettfisking (phishing). Dette innebærer at tilpassede og målrettede e-postmeldinger sendes til nøye utvalgte ofre. E-postmeldingene er vanskelige å oppdage uten grundig kontroll, og det kan være utfordrende å stoppe angrepsforsøkene. I denne artikkelen ser vi nærmere på denne formen for svindel og […]