SkimSafe hjälper dig som blivit utsatt för näthat

SkimSafe hjälper dig som blivit utsatt för näthat

96 % av anmälningar som rör hot och kränkningar på nätet blir aldrig lösta. Därför är det hög tid att vi tar till nya effektiva åtgärder för att stoppa näthat och nätmobbning. Det är framförallt på sociala medier som utsattheten äger rum och samtidigt drabbas allt fler unga av psykisk ohälsa. För att få bukt med problemet hjälper SkimSafe till med att ta bort kränkande innehåll från nätet – både genom att skicka kravbrev till personer som ligger bakom inläggen, men också genom att kontakta den plattform där innehållet finns publicerat.

Näthat och nätmobbning kan vara svårt att stoppa

Det finns flera anledningar till att näthat och nätmobbning är svårt att stoppa. Inlägg och publiceringar som inte bryter direkt mot lagen eller plattformens regler kan trots allt vara kränkande. Dessutom kan det vara svårt att identifiera den person som ligger bakom publiceringen, samt sammanställa bevis för att väcka åtal. Med andra ord krävs andra metoder för att skydda medborgare mot näthat och nätmobbning på sociala medier.Barn och unga drabbas värst

Precis som all mobbning drabbar nätmobbningen barn och unga allra värst. Visserligen utsätts även vuxna av hot och kränkningar online, men konsekvenserna blir i regel större ju yngre du är. Utsatthet på sociala medier är dessutom ofta en förlängning av den utsatthet som drabbar personer i det övriga livet. Därför kan kränkningar som förekommer i till exempel skolmiljöer bli mer omfattande online. Och med vetskapen att mobbning ökar risken för kroniska depressioner måste vi på lika stort allvar bekämpa utsattheten på internet.

 Känslor av skam gör det svårare att berätta om sin utsatta situation

När hatet och kränkningarna sker online kan det vara svårare för vuxna att uppmärksamma problemen och agera. Ofta äger påhoppen rum i slutna sammanhang på sociala medier, utan möjlighet för utomstående att medverka. På så sätt kan nätmobbningen fortgå i det tysta. Ju längre tiden går desto svårare kan det bli för den utsatte att våga berätta om sin situation. Mobbningen riskerar till och med att med tiden bli en naturlig del av tillvaron. Dessutom kan känslor av skam och självförakt göra steget till att berätta om sina upplevelser ännu större.Kapade konton på sociala medier

Näthat och nätmobbning på sociala medier kan även ske i form av ett kapat konto. Med tillgång till din profil på till exempel Facebook kan personen skicka ut stötande och olämpliga meddelanden till dina vänner och kontakter, eller publicera obehagliga bilder, inlägg eller politisk propaganda som väcker starka reaktioner hos omgivningen. Denna typ av intrång är en brottslig handling och kan dessutom leda till negativa sociala konsekvenser i form av att vänner och bekanta får en dålig bild av dig som person. Dessutom kan du själv bli anklagad och anmäld för att sprida näthat och kränkningar på sociala medier.I en uppkopplad tillvaro krävs moderna verktyg och metoder

Vår tid kräver nya verktyg och metoder för att möta alla de utmaningar som det uppkopplade samhället innebär. Samtidigt blir vi allt mer beroende av våra datorer och smartphones för att fungera i vardagen. I och med denna utveckling måste vi också vara uppmärksamma på de brister som systemet innebär och hitta nya sätt att bekämpa den brottslighet som till stor del har förflyttats från gatan till internet. Detta innefattar bland annat att ta fram tekniska lösningar som effektivt kan skydda personer från brott som sker online.På internet kan du vara anonym

En av anledningarna till att allt fler kriminella sköter sina verksamheter online är den uppenbara fördelen att du kan vara anonym. Detsamma gäller vid spridning av information som innefattar förtal eller hot mot utsatta grupper eller enskilda personer. Av denna anledning har polisen oerhört svårt att lösa många av de brott som sker online. Och därför måste vi prioritera proaktiva åtgärder som minimerar riskerna för att du ska drabbas från första början.Viktigt att agera snabbt och effektivt för att förhindra spridning

När något som publicerats får fäste och sprids vidare på till exempel sociala medier kan det vara i princip omöjligt att få stopp på spridningen. Även om det ursprungliga inlägget tas bort kan innehållet finnas kvar på digitala enheter och i dolda forum på internet. Därför är det viktigt att hantera situationen med effektiva åtgärder så att elaka kommentarer eller kränkande bilder tas bort så fort som möjligt.Vem ansvarar för att stoppa näthatet?

Flera av de stora plattformarna, som till exempel Facebook, Instagram, Youtube, Steam och Tiktok har anställda som ständigt granskar olämpliga publiceringar. Dock kan de inte sätta stopp för allt kränkande material som läggs ut. Det publiceras nämligen så ofantligt mycket att en hel del inte uppmärksammas. Det är i själva verket till stor del användarnas ansvar att anmäla inlägg som kan anses vara kränkande. Samma ansvar gäller för personer som i egenskap av ”admin”, eller moderator, för olika forum och grupper på sociala medier, har en skyldighet att uppmärksamma och ta bort kränkande innehåll som läggs upp.Skaffa ett heltäckande skydd från SkimSafe

Som medlem på SkimSafe finns en trygghet för dig som drabbas av antingen näthat, nätmobbning eller kapning av konton på sociala medier. Vi vaktar dina inloggningsuppgifter till dessa konton dygnet runt och varnar dig så fort någon hackar och lägger ut dina personliga uppgifter, på till exempel Darknet. Vid ett intrång så hjälper vi dig att få tillbaka kontrollen över dina konton så snabbt som möjligt – dels för att förhindra vidare bedrägerier mot dina vänner i kontaktlistan, men också för att försvara ditt namn och rykte på sociala medier. SkimSafe bistår med juridiskt stöd vid eventuella påföljder och tar själva kontakt med plattformarna för att kräva omedelbar blockering av ditt kapade konto. Därefter ser vi till att du kan öppna ditt konto på nytt, med förbättrad säkerhet och effektiva skyddsåtgärder.Så hjälper vi dig som utsätts för näthat och kränkningar online

För att förhindra spridning av elaka kommentarer, kränkande bilder och hatiska inlägg ser SkimSafe till att innehållet tas bort så fort som möjligt. Vi skickar i regel ett kravbrev till de personer som ligger bakom publiceringarna där vi kräver att inläggen tas bort för att de inte ska riskera stämning i domstol. Vid behov tar vi även kontakt med plattformarna för att minimera riskerna för att materialet inte sprids vidare. Med vårt verktyg, SkimSafe Online, får du heltäckande skydd mot digitala bedrägerier och hjälp samt stöd om du skulle bli utsatt för någon form av näthat eller nätmobbning.Dela det här inlägget

Ingen bindningstid. Inga dolda avgifter.Hur många personer vill du skydda?

Prova 14 dagar utan kostnad.