Skillnader mellan näthat och annan mobbning

Skillnader mellan näthat och annan mobbning

I samband med att världen förändras uppstår nya problem som vi måste handskas med. Detta gäller inte minst digitaliseringen som har tagit över samhället under de sista decennierna. Internet har å ena sidan skapat möjligheter för människor att kommunicera och umgås med varandra världen över. Men för andra innebär den uppkopplade verkligheten dessvärre konstant utsatthet i form av elaka publiceringar och kränkande bilder. Därför måste vi granska sådant som läggs upp på till exempel sociala medier och se till att kränkande innehåll tas bort så fort som möjligt. Det gör nämligen lika ont att bli utsatt för mobbning och hat online, som i skolan eller på arbetsplatsen.

Social tillhörighet – fundamentalt för vår existens

Människans evolution har genom historien till en betydande del förutsatt ett kollektivt samarbete. Vi har därmed utvecklats till att bli sociala varelser som också behöver känna gemenskap och grupptillhörighet för att må bra. Av dessa anledningar kan det få förödande konsekvenser att bli utesluten och utfryst från en gemenskap. Att känna sig utsatt och ensam är i själva verket starkt bidragande faktorer till att personer drabbas av depressioner och andra psykiska, men också fysiska, besvär. Samvaro och gemenskap har å andra sidan en lugnande effekt som även kan lindra smärta.Ungas psykiska hälsa påverkas av sociala medier

Att personer utsätts för hat och mobbning är ett ständigt närvarande problem. Oavsett var och hur det händer kan det få allvarliga konsekvenser för den drabbade. Detta gäller således även den utsatthet som förekommer online på sociala medier i form av näthat och nätmobbning. Utsattheten kan bland annat bestå av elaka kommentarer, kränkande bilder och rasistiska eller sexistiska påhopp. Dessa angrepp mot personer sker på plattformar som till exempel Facebook, Instagram, Snapchat och TikTok. Precis som all annan mobbning kan nätmobbningen orsaka djupa sår som den drabbade får bära med sig hela livet. Dessutom är problem med utsatthet på sociala medier ofta en förlängning av sådant som händer i skolan eller på arbetsplatsen. Eftersom den uppkopplade tillvaron är ständigt närvarande riskerar därför redan utsatta personer att drabbas i ännu större omfattning.Mobbning förekommer överallt och i alla åldrar

En anledning till att barn ofta lider mer av mobbning än vuxna är att de saknar verktygen som krävs för att hantera sina känslor rationellt. Men det handlar också om ungas jakt på identitet och populäritet, vilket kan innebära ett mer hänsynslöst agerande gentemot omgivningen. Detsamma gäller på sociala medier där jakten på likes och uppmärksamhet kan leda till att vissa personer ignoreras eller rentav utsätts för direkta kränkningar i form av bilder eller elaka kommentarer. Dock förekommer social utfrysning och mobbning även i vuxna sammanhang, inte minst på arbetsplatser. Med andra ord går det inte att isolera problemen till en specifik grupp eller miljö. Istället bör vi uppmärksamma att det sker i alla sociala sammanhang och konstellationer.Ensamhet – en riskfaktor för psykisk ohälsa

Det är inte alltid lätt att upptäcka fall av mobbning och utsatthet. Ibland handlar det nämligen om subtila kränkningar, till exempel i form av uteblivna svar och kommentarer, eller en utebliven inbjudan till en grupp. Detta gör sig även gällande på sociala medier, som till exempel Facebook, TikTok, Snapchat eller Instagram. Att inte få någon like alls på sin publicering, eller inte få sitt namn taggat i ett inlägg, är exempel på den utfrysning som sker på digitala plattformar. Vidare kan denna typ av utsatthet leda till att den drabbade drar sig undan och inte vågar, eller vill, ta mer plats. För omgivningen kan det till och med verka som att personen i fråga aktivt väljer att hålla sig för sig själv. Och visst, det kan finnas tillfällen då detta stämmer. Men forskningen visar att risken för att drabbas av psykiska sjukdomar, till exempel depressioner, är större för personer som är ensamma.Jämförelse mellan näthat och annan typ av mobbning

I den uppkopplade tillvaron, framförallt på sociala medier, beskriver vi problem med utsatthet i termer som näthat och nätmobbning. Följande tre punkter berör skillnader mellan traditionell mobbning och den mobbning som sker på nätet:

  1. Spridning och konstant utsatthet.
    När en elak kommentar eller en fysisk kränkning sker på skolgården eller på arbetsplatsen har den ett tydligt slut. Visserligen kan den som drabbats bära med sig upplevelsen, men möjligheten finns åtminstone att lämna det som skett bakom sig. Om kränkningen däremot sker på nätet finns den ofta publicerad tillräckligt länge för att den ska kunna spridas vidare. Dessutom kan elaka publiceringar online vara svårare att värja sig från eftersom de finns ständigt närvarande i våra digitala enheter.
  2. Lättare att försvara personer som utsätts på internet.
    Ett sätt att hjälpa den som utsätts for mobbning är att aktivt försvara personen. Detta underlättas till viss del online eftersom du både kan kommentera och anmäla kränkande inlägg på sociala medier. Mobbning som sker utanför internet kan å andra sidan vara svårare att upptäcka, men också att våga konfrontera.
  3. Genom skärmarna ser vi inte hur andra reagerar.
    Ingen är perfekt. Ibland trampar vi varandra på tårna och vräker ur oss kommentarer som vi ångrar efteråt. Vi brukar kunna lösa dessa situationer när vi inser att någon har tagit illa upp eller känner sig kränkt. Vidare kan eventuella missförstånd redas ut och vi kan be varandra om ursäkt. I samband med publiceringar på sociala medier kan det däremot vara svårare att inse hur andra reagerar på det vi publicerar. Det kan till exempel röra sig om en bild eller kommentar som vi själva tycker är roliga, men som i själva verket kränker någon annan.


SkimSafe – en hjälpande hand för dig som blir utsatt för näthat

SkimSafe erbjuder effektiv hjälp om du eller någon i din närhet utsätts för kränkande publiceringar online. Vi kontaktar bland annat de plattformar där materialet har lagts upp och ser till att det tas bort så fort som möjligt. På så sätt förhindrar vi spridning av innehållet och minimerar därmed skadorna. Dessutom skickar vi ett kravbrev direkt till den person som ligger bakom inlägget och kräver att publiceringen tas bort omedelbart. Om gärningspersonen inte tillmötesgår våra krav så hjälper SkimSafes jurister dig att stämma gärningspersonen i domstol för förtal.Dela det här inlägget

Ingen bindningstid. Inga dolda avgifter.Hur många personer vill du skydda?

Prova 14 dagar utan kostnad.