Näthat

Näthat – så kan vi skydda våra barn och unga

Ungas psykiska hälsa är tyvärr sämre än någonsin tidigare. Paralleller kan dras till det uppkopplade samhället och inte minst sociala medier – där jakten på likes och popularitet kan ta obehagliga vändningar med elaka publiceringar och kränkande påståenden. Vi måste anpassa oss efter tiden och använda oss av rätt verktyg för att förhindra näthat och mobbning online!

Sociala medier – en ny verklighet

Vårt samhälle genomsyras av digitala plattformar och idag är den digitala världen för många lika verklig som den fysiska. Uppkopplade enheter finns alltid inom räckhåll för att kommunicera eller dela upplevelser med vår omgivning. Förutom att det bjuds på likes och diverse dopaminkickar har vi även fått möjligheter till en direkt kommunikation med människor över hela världen. Oavsett vad vi egentligen tycker kan vi inte bortse från att våra barn och unga växer upp med sociala medier som en självklar plats att kommunicera och umgås på. Det är vårt ansvar att förbereda och och skydda dem från de risker som detta innebär!

 


Hur sker näthat?

Tiden som tillbringas vid uppkopplade enheter och framför allt på sociala medier utgör en viktig del av våra sociala liv. Med denna vetskap är det inte konstigt att problem med mobbning, hat och kränkningar är vanliga även på sociala medier. Det kan till exempel yttra sig i direkta påhopp eller påståenden, riktade mot en enskild person. Publiceringar med kränkande bilder är en annan typ av näthat som i sin tur kan generera elaka kommentarer. Näthat är dock vanligt förekommande även bland vuxna. Till exempel genom så kallade nättroll som aktivt attackerar personer eller grupper med smutskastande kommentarer och hatiska inlägg.


Att ta ansvar på sociala medier

Det finns förstås både fördelar och nackdelar med sociala medier. Därför är det viktigt att uppmärksamma fenomen i en värld som vuxna inte alltid kan närvara i. Att helt förbjuda sina barn från att använda sociala medier kanske fungerar i teorin, men sällan i praktiken. Låt oss istället fokusera på att skapa trygghet för yngre generationer genom att ta itu med problemen som finns. Att prata med våra barn om hur de använder sociala medier och ge dem redskapen för att själva ta ansvar för sitt användande är viktigt. På samma sätt som vi ofta frågar hur det har varit i skolan kan vi även fråga barnen hur det är på Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Kik, WhatsApp – för att bara nämna några av de sociala medier som används.


Skillnader mellan näthat och annan mobbning

Det finns viktiga skillnader mellan hat i den virtuella respektive den reella världen. Sådant som vi inte skulle säga till någon mellan fyra ögon kan kännas mindre allvarligt i en chat eller publicering online. Du kanske själv laddar upp en bild som du tycker är rolig men som får någon annan att må dåligt. När elaka påståenden och hatiska meddelanden skickas direkt till någon på sociala medier är det i princip omöjligt för utomstående att se vad det är som försiggår – till skillnad från till exempel skolgårdar där det i den bästa av världar finns personer som upptäcker mobbningen och agerar därefter. En annan viktig skillnad är att sådant som publiceras online kan vara oerhört svårt att få bort. Detta leder till att skadorna som åsamkats tenderar att växa sig större och större – för var dag som går.


SkimSafe hjälper dig som blivit utsatt för näthat

SkimSafe kan hjälpa dig och dina barn om ni blir utsatta för näthat. Det kan handla om kränkande publiceringar på plattformar som Facebook, Instagram, Snapchat, Messenger, TikTok eller liknande. Elaka påståenden, intima bilder och rasistiska eller sexistiska uttalanden är exempel på ärenden som SkimSafe åtar sig och ger dig rätt stöd med korrekta åtgärder. Ofta skickar SkimSafe ett kravbrev till den person som ligger bakom eventuella kränkande publiceringar. I brevet finns en begäran om att personen omedelbart ska ta bort inlägget eller bilden för att inte riskera att bli stämd i domstol. SkimSafe kan även kontakta plattformarna direkt för att få bort materialet. Om det finns skäl att till exempel anmäla förtal eller olaga hot hjälper SkimSafes jurister till med den juridiska processen.


Dela det här inlägget

Ingen bindningstid. Inga dolda avgifter.Hur många personer vill du skydda?

Prova 14 dagar utan kostnad.