Hvorfor øker datainnbruddene?

Hvorfor øker datainnbruddene?

Hvorfor øker datainnbruddene? I en stadig mer digitalisert verden, der informasjon er nøkkelen til suksess og makt, har datainnbrudd blitt en av de mest fremtredende truslene mot bedrifter og organisasjoner. Spørsmålet er: hvorfor? Digitaliseringen øker sårbarheten For å forstå årsaken til dette må vi først se nærmere på teknologiutviklingen. Med fremveksten av tingenes internett (IoT) […]