8 vanlige bedrageriformer

8 vanlige bedrageriformer

I dette innlegget går vi gjennom 8 vanlige bedrageriformer og hva de innebærer.

1. Vishing-bedragerier

Gjerningspersonen utgir seg via telefon for å være fra forskjellige selskaper og banker, men også myndigheter eller andre samfunnsviktige aktører. De oppringte personene manipuleres til å gi fra seg sine innloggingsopplysninger eller oppfordres til å bruke sitt Bank–ID og deretter overføre pengene til en annen konto.

  • Gjerningspersonen kan alternativt sende SMS som oppfordrer personene til å ringe gjerningspersonen fordi det påstås at det foregår bedragersk atferd mot deres bankkontoer. Deretter følges samme modus.
  • Med fysisk vishing oppgir gjerningspersonen at det har vært kriminalitet eller ran i området og oppfordrer offeret til å finne frem sine smykker, kontanter og bankkort slik at en “politi” kan komme og fotografere verdiene. En gjerningsperson kommer deretter til offerets bolig og tar med seg verdiene.

Vær et skritt foran svindlerne. Med SkimSafe er du alltid beskyttet. Spar opp til 50% på ditt beskyttelse i dag!

2. Investeringsbedragerier

Gjerningspersonen villedet en person til å plassere kapital i noe (for eksempel finansielle instrumenter eller selskaper) som ikke eksisterer, ikke har noen verdi, har lavere verdi enn lovet eller er vanskelig å verdsette, med hensikt å gi økonomisk gevinst til gjerningspersonen og økonomisk tap for offeret.

3. Annonsebedragerier

Gjerningspersonen villedet en interessert kjøper ved å tilby en vare eller tjeneste til salgs eller utleie via en annonse. Etter at betalingen har funnet sted, uteblir leveransen helt, eller så leveres en falsk/feil vare. Et annonsebedrageri kan også skje ved at gjerningspersonen utgir seg for å være en interessert kjøper av det som tilbys via en annonse, med hensikt å overta det som tilbys uten å betale, eller ved å betale med falske betalingsmidler.

4. CNP – kortbedragerier uten fysisk kort

CNP er en forkortelse for engelsk Card Not Present (kort ikke til stede). Dette innebærer at en transaksjon (kjøp, uttak osv.) gjennomføres via internett eller på annen måte, der kjøperen/den som har kortet/kortopplysningene ikke er fysisk til stede, og der noe fysisk kort ikke er synlig, men kortdata brukes ved transaksjonen.

5. CP – kortbedragerier med fysisk kort

CP er en forkortelse for engelsk Card Present (kort til stede). Gjerningspersonen bruker noen andres fysiske bankkort, betalingskort eller kredittkort for å urettmessig gjennomføre kjøp av vare eller tjeneste, eller for å gjøre kontantuttak. Et kortbedrageri kan også skje ved at gjerningspersonen har fått tak i kortopplysningene.

6. Romantikkbedragerier

Gjerningspersonen innleder en kjærlighetsrelasjon eller lignende forhold med en person, gjennom fysisk kontakt eller via internett, med hensikt å villede til handling som gir økonomisk gevinst for gjerningspersonen, for eksempel ved å overtale personen til å låne eller gi penger til gjerningspersonen, og økonomisk tap for offeret.

7. Trygdebedrageri

Bedragerier som faller under trygdebedrageriloven, der bedrageri skjer mot myndigheter eller kommuner, for eksempel hvis en person sender inn en søknad om midlertidig foreldrepenger til NAV for omsorg for sykt barn, men arbeider som vanlig.

8. Bedragerier mot eldre eller funksjonshemmede

Personer som blir utsatt for bedrageri på grunn av høy alder, eller som oppfattes å ha nedsatt motstandskraft som følge av høy alder, fysisk eller psykisk funksjonshemming, noe gjerningspersonen har utnyttet. Med eldre/høy alder menes generelt personer på 65 år eller eldre.

Hold deg ett skritt foran svindlerne. Med SkimSafe er beskyttelsen alltid på plass. Få opptil 50% avslag på ditt beskyttelse nå!

Vil du vite mer?
Se våre blogginnlegg nedenfor for mer informasjon om sikkerhet

Kraftig økning av bedragerianmeldelser

Kraftig økning av bedragerianmeldelser

Kraftig økning av bedragerianmeldelser Ferske tall fra 2023 viser at bedragerianmeldelsene økte med 12 prosent sammenlignet med året før. Ifølge…
Hva er dropshipping?

Hva er dropshipping?

Hva er dropshipping? Har du hørt om såkalt dropshipping? Det er en forretningsmodell som brukes av mange netthandelsider, for eksempel…
8 vanlige bedrageriformer

8 vanlige bedrageriformer

8 vanlige bedrageriformer I dette innlegget går vi gjennom 8 vanlige bedrageriformer og hva de innebærer. 1. Vishing-bedragerier Gjerningspersonen utgir…

Synes du denne informasjonen er verdifull? Del med venner og familie på sosiale medier slik at de også kan beskytte seg mot svindel.